Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยเจริญ

ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธาน บริษัท เชียงรายแลนด์ จำกัด นำคณะศรัทธา เจ้าหน้าที่พร้อมด้วยญาติมิตร ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยเจริญ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อสมทบทุนปรับปรุงศาสนสถาน และวัตถุภายในวัดที่ทรุดโทรม และก่อสร้างพระวิหารใหม่ขึ้นมาทดแทน โดยตั้งงบประมาณก่อสร้างไว้ แปดล้านบาท        

ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยเจริญ ร่วมงานทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดชัยเจริญ

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต “นครเชียงราย นครแห่งความสุข”

   นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย Mr. Hiroo Tanaka ผู้แทนองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้า นางสาวสุนิสา บุณโยภาส ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่ สศช. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมือง ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต “นครเชียงราย นครแห่งความสุข” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครเชียงรายร่วมกับ Japan International Cooperation Agency (JICA) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะดำเนินการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Eco – Tourism) และห้องเรียนธรรมชาติ โดยใช้ชื่อ คีรีชัย ยามะ (ดอยสะเก็น : DoiSaken) ณ โรงเรียนบ้านทุ่งมน (เดิม) ชุมชนดอยสะเก็น ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย และมหาวิทยาลัยวัยที่สาม นครเชียงราย

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต “นครเชียงราย นครแห่งความสุข” พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต “นครเชียงราย นครแห่งความสุข”

ประชุมเตรียมการซ้อมฝึกเพิ่มศักยภาพทีมกู้ภัย

    ประชุมร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 ผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 37 เพื่อเตรียมการซ้อม การฝึกเพิ่มศักยภาพทีมกู้ภัย กรณีอาคารถล่มและเกิดสารเคมีรั่วไหล ณ ห้องประชุมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

ประชุมเตรียมการซ้อมฝึกเพิ่มศักยภาพทีมกู้ภัย ประชุมเตรียมการซ้อมฝึกเพิ่มศักยภาพทีมกู้ภัย

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ

บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, สำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงราย, ประชาชน, หน่วยงานภาครัฐ, และเอกชน เป็นผู้แทนส่งมอบดอกดารารัตน์ ให้แก่ จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 50,000 ดอก โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย (เมื่อวานนี้)

ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ ดอกดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ

อ่านออนไลน์ได้ที่นี่

 

 

 

ทำบุญครบรอบวันเกิด 14 ตุลาคม 2560

 

 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของผม ที่ผ่านมาผมขอกราบขอบพระคุณ ทุกท่าน ที่ได้มาร่วมอวยพรให้ผม ทั้งได้มาที่วัดห้วยปลากั้ง และ อวยพรทางสื่อต่างๆ ขอพรที่ท่านให้แก่ผม จงย้อนกลับไปหาท่านและขอให้ ทุกท่าน ประสพแต่ความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกประการ

 

 

 

 

 

ข่าวเชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พระภาวนารัตนญาณ วิ.    (ครูบาอริยชาติ อริยจิตโต)   และคณะกรรมการ  ได้เดินทางไปรับมอบข้อสอบที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ดร.สรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายเตรียมนำมาสอบคัดเลือกนักเรียนที่ได้ร่วมโครงการฯ  ในช่วงกลางเดือนกันยายนนี้  เพื่อชิงโล่ประทาน พร้อมทุนการ ศึกษาตามโครงการ  “เพชรล้านนา” ณ ห้องทำงานอธิการบดี  ตึกอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในการเปิดงาน “เชียงราย Lanna Wellness” โดยมี ปราณปรีญา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้กล่าวรายงาน ชี้แจงถึงการดำเนินงานในการนำเสนอผลงานวิจัยแหล่งน้ำพุร้อนที่มีศักยภาพทั้ง 12แหล่งของจังหวัดเชียงราย โดยทีมนักวิจัยจากคณาจารย์ และนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ณ ลานทะเลหมอก ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเกษตร (อ.ต.ก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมเปิดงาน “สินค้าเกษตรคุณภาพ และกล้วยไม้งาม อ.ต.ก.” เพื่อส่งเสริมการตลาด การจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพของเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมผลผลิตการเกษตรที่ดีมีคุณภาพเข้าสู่ระบบตลาด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานเปิดการประชุม โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) โดยมี รศ.ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

นายศักดิ์ชาย วงศ์กนิษฐ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมประชุมสำรวจสนามแข่งขันและฝึกซ้อมของคณะบริหาร การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ผู้เชียวชาญกีฬาคนพิการ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 (พ.ศ. 2562) ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคำ จังหวัดเชียงราย

โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ได้รับเกียรติเลือกเป็นสถานที่จัดงานประชุมสัมมาวิชาการ ประจำปี 2560 เรื่อง เตรียมพร้อมสู่ ปี2561 "Valuable Information for Innovation" โดยมี นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เป็นประธานในการเปิดงาน และ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้มากล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 4 - 6 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา

นายสมชัย ใจกว้าง สหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ดำเนินธุรกิจกาแฟ  โดย สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย กรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ ห้องเม็งราย โรงแรมอินคำ

Who's Online

เรามี 8 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ข่าวทั่วไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 ร่วมกับชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ดร.สายสวาท วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 3 ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาวธานี ร่วมพิธีเปิดมหกรรมเสริมสร้างศักยภาพศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อให้สถานศึกษามีกิจกรรม การดำเนินงานศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เน้นการช่วยเหลือดูแลเพื่อนสมาชิกให้มีคุณภาพมีความสุขดำเนินการภายใต้แนวคิด "ปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ปัญหาพัฒนา EQ" ทั้งการเรียนรู้ด้วยตนเอง ณ หอประชุมกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นายบุญเวทย์  ศรีพวงใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ดร.ปิยธิดา เพียรลุประสิทธิ์ รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมเปิดพิธีนิทรรศการ “พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์ : การเชื่อมโยงการท่องเที่ยว เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกลุ่มจังหวัดที่ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวที่หลากหลาย นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ มีป่าเขา มีทัศนียภาพที่งดงามแล้วก็ยังมีมรดกทางศาสนาและวัฒนธรรม  ณ ชั้น 1 โซนภาพมหัศจรรย์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงราย

นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้วาราชการจังหวัดเชียงราย นายเอกกฤต จิตตางกูร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ได้ร่วมเปิดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข/พยาบาล ตามโครงการติดตั้งระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวผ่อดีดี จังหวัดเชียงราย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในระดับอำเภอ ณ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งนายอำเภอ ทั้ง 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติมาใช้บริการ อาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารแสนหวี เวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท เชียงราย เมื่อเร็วๆ นี้

นางศรีสอาด  ชัยพันธ์  นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมแถลงข่าว โครงการ ประชารัฐร่วมใจ จัดหาอุปกรณ์เพื่อการรักษาสภาพแวดล้อม พื้นที่สาธารณะจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2560 เพื่อจัดหาสิ่งอุปกรณ์ในการสนับสนุนกำลังพลด้านดูแลสุขภาพ สิ่งแวดล้อมให้มีสภาพสะอาด ตลอดจนดูแลพื้นที่สาธารณะต่างๆ ในจังหวัดเชียงรายให้มีความสะอาด สะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมเชียงรายแกรนด์รูม จังหวัดเชียงราย

คณะเหล่ากาชาด จ.เชียงราย จัดโครงการประชุมวิชาการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกกาชาด จ.เชียงราย ในหัวข้อ “รับบริจาค โลหิตอย่างไร ให้ได้คุณภาพ” ประจำปี 2560โดยมี นายสัมฤทธิ์  สวามิภักดิ์ ตำแหน่ง เลขานุการเหล่ากาชาด จ.เชียงราย เป็นประธานพิธีในการกล่าวเปิด ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

คุณขจร เภาเจริญ เจ้าของสำนักงาน AIA เทศบาลนครเชียงราย ได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิด  เมื่อวันที่ 6กันยายน 2560ณ ห้องเชียงรุ้ง โรงแรมเวียงอินทร์ จังหวัดเชียงราย

ผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย ร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองให้บานพร้อมกันในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีและร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี แสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้

Statistics

สมาชิก : 1
Content : 439
เว็บลิงก์ : 6
ผู้เยี่ยมชม : 641084

เทศบาลนครเชียงราย

พระภาวนารัตนญาณ วิ. (ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดแสงแก้วโพธิญาณ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย  ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย และคณะผู้บริหารทั้ง 2 องค์กร ได้ร่วมกันทำพิธีรับมอบต้นฉบับข้อสอบ 17 สาระวิชา ทั้งในระดับประถม มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายได้ร่วมอนุโมทนาบุญระดมทุกคณะวิชาร่วมกันจัดทำข้อสอบโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สำหรับส่งมอบให้กับพระภาวนารัตนญาณ วิ.และเทศบาลนครเชียงราย นำไปสอบแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเก่งและมีความประพฤติดีที่ได้สมัครเข้าร่วมโครงการเพชรล้านนา เพื่อชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ พร้อมทุนการศึกษาในครั้งนี้รวมกว่า 1.2 ล้านบาท ตามโครงการ “เพชรล้านนา”ปี 2560 (สาขาเชียงราย) ณ ห้องทำงานอธิการบดี ตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

 

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบให้ นางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมประกอบพิธีเปิดนิทรรศการ“พระธาตุและภูเขาศักดิ์สิทธิ์” เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเส้นทางมรดก ทางศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มล้านนาตะวันออกและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เชียงราย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

นายสมชาติ วัฒนากล้า ผอ.สำนักการช่าง อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ อบจ.เชียงราย รวมใจคืนป่าสู่แผ่นดิน ประจำปี 2560 "ปลูกป่าประชารัฐ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" โดยมีนายวัฒนา ทันเรือน ผอ.กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานในท้องที่ และประชาชนในท้องที่ ได้ร่วมมือในการปลูกป่าประชารัฐ ในครั้งนี้ ณ ป่าต้นน้ำห้วยไม้ยา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

.

 

 

นางทัชชา สามัคคีนิชย์ ผอ.กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) “หลักสูตรจัดตั้ง” ประจำปี 2560 จัดโดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดเชียงราย ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย